فروش اقساطی
فروش اقساطی مادیران
به واحد فروش اقساطی مادیران خوش آمدید. این واحد از آبان 1386 تاسیس شده است و ماموریت دارد تا به منظور تسهیل دسترسی اقشار مختلف مردم به محصولات مادیران، تعدادی از تولیدات صنایع ماشینهای اداری ایران را به صورت فروش اقساطی عرضه نماید.