تعداد محصول: 5 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
XVW-840SBL


5
نمودار مصرف انرژی +++A
مجهز به موتور BLDC
صفحه نمایش LCD
مجهز به كلیدهای لمسی
XVW-842SB


5
نمودار مصرف انرژی ++ A
موتور DC
صفحه نمایش LED
مجهز به كلیدهای لمسی
XVW-820B


5
نمودار مصرف انرژی ++ A
موتور DC
صفحه نمایش LED
مجهز به قفل كودك
XVW-822SB


5
نمودار مصرف انرژی ++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
موتور DC
صفحه نمایش LCD
XVW-821C


5
نمودار مصرف انرژی ++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
موتور DC
صفحه نمایش LED