تعداد محصول: 7 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
MA 15633 Black


4
ویژه چاپگر سوزنی EPSON LQ-350
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 10 متر
كارآمد و مقرون به صرفه
MA 15086  Black


5
ویژه چاپگرهای سوزنی LQ-1200K/ LQ-1600/ LQ-1900/ LQ-2070 / LQ-2080/ LQ-2170/ LQ-2180/ FX-2180
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 60 متر
كارآمد و مقرون به صرفه
MA 0375  Black


5
ویژه چاپگرهای سوزنی سری PR2
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 16 متر
كارآمد و مقرون به صرفه
MA 15077  Black


5
ویژه چاپگرهای سوزنی EPSON LQ-200/ LQ-300/ LQ-305KT/ LQ-400/ LQ-500 /LQ-510/ LQ-550/ LQ-570/ LQ-590/ LQ-800/ LQ-850/ LQ-850+/ LQ-870
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 14 متر
كارآمد و مقرون به صرفه
MA 15384  Black


5
ویژه چاپگر سوزنی DFX-9000
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 70 متر
كارآمد و مقرون به صرفه
MA 0321  Black


5
ویژه چاپگرهای سوزنی OLIVETTI PR4/ PR4SL
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 13 متر
كارآمد و مقرون به صرفه
MA 15339  Black


5
ویژه چاپگرهای سوزنی Epson PLQ-20/ 22M/ 20M/ 20K/ 20KM
متراژ واقعی و استاندارد نوار ریبون
طول 36 متر
كارآمد و مقرون به صرفه